Manusia pada proses awal penciptaan

Menelusuri sejarah penciptaan manusia pada awal mulanya tentulah hal yang mustahil diketahui oleh masyarakat yang telah berada pada generasi kemudian dalam jarak yang berselisih ribuan tahun seperti pada masa kita saat ini. Tak ada satupun ditemukan adanya catatan sejarah yang merekam pengakuan manusia pertama tentang ihwalnya ketika pertama kali lahir ke dunia. Kalau pun ada, apakah ia akan menuliskannya sejak ketika pertama kali dalam proses penciptaan, bahkan sejak masih dalam rencana?
Malaikat ditugaskan mengambil tanah di dunia

Telah diriwayatkan bahawa ketika Allah swt ingin menjadikan penghuni di atas muka bumi, maka bertasbihlah segala para malaikat sambil meminta agar mereka dijadikan sebagai penghuni. Para malaikat memberikan alasan bahawa mereka adalah dari gulungan yang sentiasa patuh dan taat pada perintah Allah dan sudah tentu tidak akan melakukan sebarang kerosakan di atas muka bumi.

“Ingatlah waktu Tuhan berkata kepada malaikat bahawa sesungguhnya Aku akan melantik seorang khalifah di muka bumi. Malaikat menjawab, kenapa Engkau angkat orang yang buat binasa di bumi itu dan menumpahkan darah?. Padahal kamilah yang tetap selalu mensucikan dan memuji Mu. Firman Allah swt” Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” ( Al- Baqarah : 30)

Lalu Allah memerintah kan malikat Jibril as turun ke dunia meminta izin untuk mengambil tanah di tujuh tempat di atas dunia bagi dijadikan penghuni dunia.

Apabila Jibril sampai di muka dunia didapati dunia ini berada dalam keadaan gelap berkabus serta sejuk lalu ia memberi salam. Selepas salam tersebut dijawab oleh dunia maka berkatalah Jibril mengenai perintah Allah dan maksud kedatangannya ke dunia.

Lalu bertanya dunia kepada Jibril “apakah tugas lain yang ditugaskan oleh Allah kepada mu wahai Jibril”. Jibril menjawab “ Aku adalah ketua bagi segala para malaikat dan tugasku menyampai wahyu”.

( Penjelasan Jibril tersebut adalah di sebabkan sebelum umat manusia tercipta Jibril dan para malaikat telah menjalankan tugas masing-masing kepada kaum jin yang lebih dahulu hidup yang tempoh masanya tidak diketahui – Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Kisah ini di jelaskan Allah dalam surah Al-Hijr ayat 27 yang bermaksud “ Dan Kami telah ciptakan jin sebelumnya dari api yang sangat panas” )

Dunia bertanya “ apakah yang dilakukan oleh kaum yang sebelum kamu mendatangi mereka dengan wahyu dari Allah”. Jibril menjawab “ kaum tersebut menlakukan kerosakan dan kebinasaan yang amat besar”.

“ Apalah pula hal mereka setelah kamu mendatangi mereka dengan wahyu” Tanya dunia lagi.

“Ada sebahagian dari mereka beriman dan sebahagian lagi tetap melakukan kekufuran” Jawab Jibril.

“Gulungan mana yang lebih besar” Tanya dunia lagi

“gulungan yang melakukan kerosakan (kufur)” jawab Jibril lagi.

Lalu dunia pun menangis sambil berkata kepada Jibril “ Wahai ketua pada segala para Malikat aku bersaksi kepada mu agar Allah mengampunkan segala dosa ku kerana aku tidak sanggup dan amat takut untuk menanggung beban kekufurann ini”

Lalu kembalilah Jibril mengadap Allah setelah gagal mendapat keizinan dari dunia. Kemudiannya Allah mengutuskan Malaikat Mikail as bagi memujuk dunia untuk di izinkan mengambil tanah di tujuh tempat di dunia.

Setelah memberi salam dan menyatakan hasrat mengambil tanah, dunia pun bertanya “ Apakah tugas kamu sebelum ini wahai Mikail”

Mikail menjawab “ tugasku memberikan nikmat dan rezeki kepada makhluk yang diperintahkan Allah kepada ku”.

“ Sejak bilakah nikmat rezeki mu yang kau berikan pada makluk itu “ Tanya dunia

“ sejak mula tercipta sehinggalah ia mati” jawab Mikail.

Lalu dunia bertanya lagi “ dengan nikmat rezeki itu apalah hal makhluk itu”

“Ada dikalangan mereka yang bersyukur dan ada yang tamak haloba serta bermusuhan sesama sendiri” Jawab Mikail

“ Gulungan manakah yang lebih “

“ Gulungan yang tidak bersyukur ( tamak haloba)” Jawab Mikail. Mendengar jawapan tersebut menangislah dunia sambil berkata” Wahai Mikail utusan Allah pada dunia, aku bersaksi kepada mu agar Allah mengampunkan segala dosa ku kerana aku tidak sanggup dan aku takut menjadi kaum yang tidak tahu bersyukur”

Kemudiannya Allah mengutuskan Malaikat Israfil mendatangi dunia. Lalu dunia bertanya apakah peranan Israfil sebelum ini lalu dijawab nya bahawa sebelum ini tugasnya meniup sangkakala.

Bertanya dunia lagi “ apakah yang kamu saksikan keadaan kaum sebelum kamu meniup sangkakala”

“ada yang beriman dan ada yang biadap serta sombong” Jawab Israfil

“ Berapakah bilangan mereka “ sambung dunia

“ bilangan yang beriman terlalu sedikit dan kaum yang biadap dan sombong teramat ramai” Jawab Israfil. Maka menangislah dunia dengan sebenar-benar tangisan kerana takut pada nasib yang akan menimpanya sekiranya di izinkan Israfil mengambil tanah untuk dijadikan penghuni di atasnya.

Lalu berkatalah dunia “ Wahai Israfil utusan Allah untuk menemui dunia, aku bersaksi agar Allah mengampunkan segala dosa ku kerana aku amat takut dan tidak sanggup bertanggungjawab ke atas kaum yang biadap dan sombong”.

Kemudian Allah perintahkan Malaikat Izrail as untuk menemui dunia. Selepas membalas salam dunia bertanya kepada Izrail “ Apakah tugas mu”

Izrail menjawab “ tugasku sebelum ini adalah sebagai pengambil nyawa”
“apa yang kau saksikan ketika mengambil nyawa kaum itu” Tanya dunia lagi.
“ Ada antara mereka amat takut dan ada yang redha” jawab Izrail
“Mengapa hal itu terjadi” Tanya dunia minta kepastian
Izrail menjawab “ yang takut kerana mereka melakukan banyak perkara maksiat dan keburukan dan yang redha kerana mereka dari kaum yang takut pada tuhan mereka serta melakukan kebaikan dan takut melakukan keburukan”
“berapakah bilangan yang melakukan kebaikan dengan keburukan” Tanya dunia
“Satu berbanding sepuluh ribu” jawab Izrail

Lalu menangislah dunia dengan tangisan yang teramat sangat. Kemudian dunia berkata “ dengan kebesaran dan kemuliaan amanah Allah yang dipertangungjawabkan pada mu urusan mencabut nyawa, kembalilah kamu mengadap tuhan mu dan pohonlah juga keampunan untuk ku wahai Izrail”

Lalu Izrail berkata “ Apakah yang menyebabkan kamu tidak mengizinkan aku menjalankan perintah Allah ini”
Jawab dunia “ Aku takut untuk mempertanggungjawab apa yang akan dilakukan oleh penghuni yang akan mendiami aku kerana mereka banyak melakukan kekufuran, tidak bersyukur, biadap dan sombong,banyak melakukan maksiat dan tidak redha dengan ketentuan tuhan mereka”
Sambung dunia lagi “Aku takut dan malu pada kamu dan Allah kerana telah memperlihatkan sifat-sifat ku dari segala penjelasan kamu.”

“Berapakah bilangan kamu dari gulungan Malaikat” Tanya dunia lagi
Izrail menjawab “ lebih banyak dari bintang di langit dan lebih banyak dari butiran pasir di bumi”

Murunglah wajah dunia mendengar penjelasan Izrail kerana memikirkan sekiranya dia masih tidak membenarkan Izrail mengambil tanah maka Allah akan mengantar malaikat-malaikat lain untuk meminta izin dari nya. Maka akan lebih banyak lagi sifat-sifat keburukannya akan diketahui. Justeru lantaran takut, malu dan bimbanglah dunia dengan keadaan tersebut.

“izinkan aku mempersembahkan hal mu pada Allah swt” kata Izrail

Selang beberapa ketika muncullah semula Izrail. ” Allah swt telah memberi tawaran yang menyenangkan mu, wahai dunia”
“Apakah itu wahai Izrail” kata dunia

Kata Izrail, Allah telah menetapkan perjanjian dengan dunia dengan beberapa hal antaranya;

1. Setiap butiran tanah yang di ambil dari dunia akan dipulangkan semula. Lantaran itu setiap kaum yang mati akan dikebumikan dengan kemuliaan.
2. Dunia tidak bertanggungjawab ke atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh penghuni yang menetap di atasnya.
3. Sebagai balasan dunia juga diberi peluang untuk melihat keadilan Allah menghukum kaum yang kufur, tamak haloba ( tidak bersyukur), pelaku maksiat dan kerosakan melalui siksaan kubur.
4. kehidupan di dunia hanya tempat ujian dan sementara.

Mendengar penjelasan tersebut maka dunia pun mengizinkan Izrail untuk mengambil tanah di tujuh tempat di dunia. Maka terbentuklah tujuh lautan yang terdapat di atas dunia ini.

Firman Allah ‘ Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta ditambah kepada tujuh lautan lagi sesudah keringnya nescaya tidak akan habis ditulis kalimah Allah” ( Luqman :7)

Maka Allah SWT, sebagai pencipta tunggal segala makhluk adalah yang seharusnya menjadi acuan dalam perolehan informasi yang tidak saja valid tetapi juga objektif, tidak terdistorsi oleh ego manusia itu sendiri. Dengan Kasih Sayang dan KemahakuasaanNya, Allah SWT telah memberikan kepada manusia sebagai makhluk berakal, yaitu acuan maha sempurna dan teliti yang terkandung dalam Al Qur’an (QS. 21:106) beserta Hadits RasululLah SAW maupun ayat-ayat Allah lainnya yang berupa bekas-bekas peninggalan masa lalu, yang diizinkanNya untuk muncul ke permukaan agar manusia bertafakur (QS. 24:34).

Berikut ini adalah beberapa Kalam Suci Allah SWT dalam Al Qur’an mengenai hal ihwal manusia di awal penciptaannya

Allah-lah yang lebih mengetahui penciptaan manusia terdahulu dan yang akan datang - QS. 15:24 (Al Hijr),
Wa la qad ‘alimnal mustaqdimiina minkum wa la qad ‘alimnal musta’khiriin.
Dan sesungguhnya Kami mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kamu dan Kami mengetahui orang-orang yang kemudian.

Penciptaan Manusia Sebagai Sang Khalif di Bumi, Diikuti Pernyataan Keheranan Para Malaikat (reaksi seolah seperti pernah menyaksikan polah tingkah manusia sebelumnya, ungkapan kekhawatiran para malaikat akan datangnya kembali murka Allah pada manusia hingga dibinasakannya) - QS. 02:30 (Al Baqarah),
Wa idz qaala Rabbuka lil malaa-ikati innii jaa’ilun fil ardi khaliifatan qaaluu a taj’alu fiihaa may yufsidu fiihaa wa yasfikud dimaa-a wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka qaala innii a’lamu maa laa ta’lamuun.
Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Adanya umat lain selain Nabi Adam a.s. - QS. 3:33 (Aali ‘Imraan),

InnalLaahash thafaa aadama wa nuuhaw wa aala ibraahiima wa aala ‘imraana ‘alal ‘aalamiim.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat.

Bagaimana penciptaan orang-orang terdahulu? - QS. 04:01 (An-Nisaa’),
Yaa ayyuhan naasut taquu Rabbakumul ladzii khalaqakum min nafsiw waahidatiw wa khalaqa minha zaujahaa wa batstsa minhumaa rijaalan katsiiraw wa nisaa-awwat taqulLaahal ladzii tasaa-aluuna bihii wal arhaama innalLaaha kaana ‘alaikum raqiibaa.

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan daripadanya Allah menciptakan pasangan (suami)-nya, dan berkembang dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta (dengan menyebut nama)-Nya, dan peliharalah keluarga. Sesungguhnya Allah adalah sangat memperhatikanmu.

Sudah adakah orang-orang terdahulu? - QS. 56:10 (Al Waaqi’ah),
Was saabiquunas saabiquun.
Dan orang-orang terdahulu dari yang dahulu.

Kemanakah orang-orang terdahulu itu? - QS. 54:49 (Al Qamar),
Innaa kulla syai-in khalaqnaahu bi qadar.
Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan kadar.

QS. 54:50 (Al Qamar),
Wa maa amrunaa illaa waahidatun kalamhim bil bashar.
Dan tiadalah urusan Kami kecuali satu kalimat seperti sekejap mata.

QS. 54:51 (Al Qamar),
Wa la qad ahlaknaa asy-yaa’akum fa hal mim muddakir.
Dan sungguh telah Kami binasakan orang-orang yang serupa dengan kamu, maka apakah orang mau mengambil pelajaran?

QS. 20:128 (Thaahaa),
A fa lam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum minal quruuni yamsyuuna fii masaakinihim inna fii dzaalika la aayaatil li ulin nuhaa.
Maka apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat yang Kami binasakan sebelum mereka, mereka berjalan pada (bekas) tempat tinggal umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah sebagai tanda bagi orang yang mempunyai akal.

Allah menetapkan kehancuran umat dahulu dan terdahulu yang (walaupun) telah memiliki Peradaban Tinggi, Lebih Banyak dan Kuat.
QS. 50:36 (Qaaf),
Wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum asyaddu minhum bathsyan fa naqqabuu fil bilaadi hal mim mahiish.
Dan berapa banyak umat telah Kami binasakan sebelum mereka? Mereka lebih besar kekuatannya maka mereka telah menjelajahi negri-negri. Adakah tempat lari?

QS. 40:82 (Al Mu’min),
A fa lam yasiiruu fil ardhi fa yanzhuruu kaifa kaana ‘aaqibatul ladziina min qablihim kaanuu aktsara minhum wa asyadda quwwataw wa aatsaaran fil ardi fa maa aghnaa ‘anhum maa kaanuu yaksibuun.
Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu mereka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka? Adakah mereka (umat terdahulu) lebih banyak dan lebih kuat dan bekas-bekasnya di bumi dari mereka? Maka tidak bergunalah bagi mereka apa-apa yang telah mereka usahakan.

Kehidupan Awal di Bumi

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, para ahli memperkirakan bahwa awal mula kehidupan di Bumi adalah 400 juta tahun yang lalu. Sampai kemudian para ilmuwan yang tergabung dalam sebuah program penelitian yang didukung oleh Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional - Biro Penerbangan dan Ruang Angkasa Nasional (NASA) Amerika Serikat melaporkan bahwa ternyata tanda-tanda kehidupan awal sudah ada sejak 3,85 milyar tahun yang lalu.


Informasi ini dimuat dalam Journal Nature edisi November 1996. Angka tahun tersebut diambil (berdasarkan rasio isotop karbon) dari usia sebuah bebatuan di Pulau Akilia, sebelah selatan Greenland Barat, yang didalamnya terdapat fosil suatu jasad renik. Para ilmuwan tersebut berasal dari berbagai institusi akademik terkemuka: Scripps Institution of Oceanography-UC San Diego, Department of Earth & Space Sciences-UCLA, Australian National University serta dari Oxford Brookes University.

Pada Agustus 2000, BBC juga melaporkan keberhasilan para ilmuwan Australia yang menemukan kandungan minyak dari dalam sebuah batu (yang terbentuk dari sulfur) berusia sekitar 3,2 milyar tahun. Dari hasil penemuan ini, para ilmuwan menyatakan bahwa tampaknya jasad renik pembentuk minyak tersebut telah hidup dan berkembang luas pada sejarah sangat awal bumi. Usia temuan ini lebih tua dari sejenisnya yang sebelumnya juga telah ditemukan oleh tim ilmuwan yang sama, yaitu 1,5 milyar tahun. Rincian hasil temuan dan penelitian ini dipublikasikan pada Jurnal Geologi oleh Dr. Birger Rasmussen (University of Western Australia) dan Dr. Roger Buick (University of Sydney).

Sumber :
1. Savage, Donald. “Life on Earth Began at Least 3.85 Billion Years Ago”. NASA News Release 96-239. Wahington DC: November 6, 1996.
2. Whitehouse, David. “Ancient Oil Points to Cradle of Life”. BBC News, Sci-Tech. London: August 4, 2000.Sumber : http://dev-art-sip.blogspot.com
…Semoga Bermanfaat… !.Semoga Sukses.! .send komentar ya.
Artikel terkait:

{ 1 komentar... read them below or add one }

Anonim mengatakan...

bagus,..
tq sudah menambah wawasan,..

Posting Komentar

terima kasih telah berkunjung sobat.
Silahkan komentar,kritik dan sarannya
setidaknya tegur sapa.heheh